Неколку интересни податоци за водата Неколку интересни податоци за водата
Научете неколку интересни работи за водата кои веројатно не сте ги знаеле. Дознајте за нејзината важност во одржувањето на животот на нашата планета, но... Неколку интересни податоци за водата

Научете неколку интересни работи за водата кои веројатно не сте ги знаеле. Дознајте за нејзината важност во одржувањето на животот на нашата планета, но и за многу други интересни факти.

  • Водата е составена од два хемиски елемента: водорот и кислород
  • Во нејзиниот молекул, за секој кислороден атом поврзани се по два атома на водород
  • Постоењето на водата е клучно за животот на Земјата
  • Водата може да се јави во три состојби: цврста, течна и гасовита
  • Кога велиме вода се мисли на нејзината течна агрегатна состојба. Кога е цврста се нарекува – мраз, а кога е како гас ја нарекуваме – водена пара.
  • Водата покрива околу 70% од површината на нашата планета
  • Таа е добар растворувач на цврсти, течни и гасовити супстанци
  • Чистата вода нема боја, мирис и вкус
  • Водата врие на 100 степени целзиусови и се претвора во водена пара, а мрзне на нула и преминува во мраз.
  • Водата е единствената супстанца во природата што на ладно се шири
Наш избор:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.