БОНТОН; Поздравување и запознавање
Секогаш кога некаде доаѓаш или влегуваш, прв поздрави ги останатите. Направи го тоа јасно и гласно. Истото треба да го сториш и кога си заминуваш или излегуваш од некое место. Ако притоа вратата била затворена, затвори ја и ти. Секогаш поздрави ги повозрасните. Ако си момче, прв поздрави ги... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.