КАКО СЛУШАМЕ? Сетило за слух – УВО
Увото е орган за слух и за одржување на рамнотежата. Составено е од три дела: надворешно, средно и внатрешно уво. Надворешното го сочинуваат ушната школка и ушниот канал. Тоа ги собира звуците од околината и ги пренесува до ушното тапанче, коешто се наоѓа на внатрешниот крај на ушниот канал.... Повеќе
КАКО ГЛЕДАМЕ? Сетило за вид – ОКО
Очите го претставуваат сетилото за вид. Тие ги примаат зраците на светлината, ги собираат и така создаваат слика. Таа слика потоа ја претвораат во сигнали (импулси) коишто, преку нервите, ги праќаат до мозокот. Таму се обработуваат и се интерпретира она што го гледаме. Окото е најважното човечко сетило бидејќи... Повеќе
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.