ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО; Стариот Рим и создавањето на модерниот свет
Во модерниот свет „Запад“ е термин со кој го означуваме географското подрачје на Европа и на Северна Америка што под влијание на римската и грчката култура, а потоа и со ренесансата и просветителството се развило во општество со заеднички историски, културолошки, верски и политички вредности. За едни синоим на... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.