(ВИДЕО) Екскурзија до пештерата Алилица
Одиме на прошетка кон пештерата Алилица. Пештерата се наоѓа на околу 4 километри од Тресонче во средината на планината Бистра, од десната страна на Тресонечка Река на доста непристапен терен. Овој пештерски систем го сочинуваат два пештерски отвора – канала: Долна и Горна Алилица кои меѓу себе се поврзани... Повеќе
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.