Судиите секогаш го кршат перото кога ќе донесат СМРТНА ПРЕСУДА, еве зошто…
Смртната казна секогаш е тешка и ретка во демократските општества, но во некои земји реално постои. Се искажува само на екстремни криминалци кога нема простор за никакво друго решение. А, кога тоа ќе се случи, судијата го крши перото за пишување! Овој чин е повеќе симболичен и нема никаква... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.