Како утврдуваме што е овошје, а што зеленчук?
Плодовите на некои растенија, кои на пример, ги јадеме со солени оброци, впрочем се овошје. Тоа е случај со доматите. Но, како воопшто се прави разлика што е овошје, а што зеленчук? Многу одамна, во 1893 година ботаничарите и готвачите се нашле пред суд. Предметот бил заведен под име... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.