СИМФОНИЈА за десет дена?!
Познатата симфонија, „Рапсодија во сино“, композиторот Џорџ Гершвин ја искомпонирал за само десет дена. Тоа истовремено го означило и почетокот на танакаречениот симфониски џез. Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.