Јанар Даг, „Планината што вечно гори“
Сместен на полуостровот Абшерон, 25 километри североисточно од главниот град на Азербејџан, Баку, Јанар Даг, познат и како „Планината што гори“, е голем рид на чиј врв има џеб од природен гас што со децении постојано гори. Поточно, никој и не се сеќава дека планината некогаш не горела! Пламенот... Read more
Како се создал и колку е стар јагленот?
Пред околу 300 милиони години Земјата ја покривале мочурливи шуми полни со огромни растенија. Како што изумирале тие тонеле во тиња. Тињата постепено се претворала во цврста почва. Растенијата гниеле, притиснати од тешките слоеви на почвата. Загревани од вулкански ерупции, кои во тоа време биле мошне чести, изгниените стебла... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.