Што е аерозагадување и кои се најголемите загадувачи?
Денес, сѐ почесто во јавноста го сретнуваме терминот „аерозагадување”. Но, не само во јавноста, туку ние секојдневно сме изложени на неговото штетно влијание. Во најголем дел од случаите тоа е антропоген процес, настанат како последица на човековите активности во животната средина, кои имаат негативен ефект врз атмосферата. Настанува во нејзинот најнизок... Повеќе
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.