22/10/2021

Копнен сообраќај/железнички сообраќај

Возовите се движат на шини и пренесуваат луѓе или разни стоки од едно место на друго место по пат на копно. Тие се поевтин вид на транспорт од автомобилите и толку многу не ја загадуваат околината. Многу луѓе ги користат возовите за да патуваат или за да втасаат до работние места во градовите. Повеќето големи градови имаат најмалку една главна желеничка станица. Повеќето возови, порди стабилност, се движат на пруга со две шини. Но, монопругите (горе) имаат само една шина, тие возови се викаат моно-возови.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.