05/12/2021

Четири столетија СУША

Mudcracks in a dry riverbed, Pan de Azucar National Park. Only about once every decade water runs here for a short period of time.

Најдолгата суша во светот е забележана во пустината Атакама, во јужно-американската држава, Чиле. Траела 400 години, а завршила во 1971 година, кога конечно заврнало дожд.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.