22/10/2021

Неколку интересни податоци за водата

Научете неколку интересни работи за водата кои веројатно не сте ги знаеле. Дознајте за нејзината важност во одржувањето на животот на нашата планета, но и за многу други интересни факти.
  • Водата е составена од два хемиски елемента: водорот и кислород
  • Во нејзиниот молекул, за секој кислороден атом поврзани се по два атома на водород
  • Постоењето на водата е клучно за животот на Земјата
  • Водата може да се јави во три состојби: цврста, течна и гасовита
  • Кога велиме вода се мисли на нејзината течна агрегатна состојба. Кога е цврста се нарекува – мраз, а кога е како гас ја нарекуваме – водена пара.
  • Водата покрива околу 70% од површината на нашата планета
  • Таа е добар растворувач на цврсти, течни и гасовити супстанци
  • Чистата вода нема боја, мирис и вкус
  • Водата врие на 100 степени целзиусови и се претвора во водена пара, а мрзне на нула и преминува во мраз.
  • Водата е единствената супстанца во природата што на ладно се шири
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.