КАКО ГЛЕДАМЕ? Сетило за вид – ОКО
Очите го претставуваат сетилото за вид. Тие ги примаат зраците на светлината, ги собираат и така создаваат слика. Таа слика потоа ја претвораат во сигнали (импулси) коишто, преку нервите, ги праќаат до мозокот. Таму се обработуваат и се интерпретира она што го гледаме. Окото е најважното човечко сетило бидејќи... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.