КАКО СЛУШАМЕ? Сетило за слух – УВО
Увото е орган за слух и за одржување на рамнотежата. Составено е од три дела: надворешно, средно и внатрешно уво. Надворешното го сочинуваат ушната школка и ушниот канал. Тоа ги собира звуците од околината и ги пренесува до ушното тапанче, коешто се наоѓа на внатрешниот крај на ушниот канал.... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.