Овие мравки никогаш не ги напуштаат своите ранети борци
Идентично како и вистинските војници, еден вид мравки (Megaponera analis) од суб-сахарска Африка тргнуваат во борба образувајќи вистински воени формации и потоа своите ранети „соборци“ ги носат во мравјалникот на закрепнување. Додека раните да заздрават членовите на колонијата повредите им ги плакнат со плунка која што има заштитно дејство... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.