Што претставува Нијагара?

Нијагара нема свои извори, ниту потоци кои ја хранат. Таа е природен канал кој спојува две големи езера-Ери и Онтарио, на самата граница помеѓу САД и Канада. Географскиот речник вели: река е постојан тек кој тече низ речна долина, а го хранат извори или потоци кои доаѓаат од различни краишта и донесуваат вода во текот на целата година. Под влијание на гравитацијата, реката Нијагара тече во корито што самата го влдабила на површината на земјата. Формирањето на регионот на Нијагара започнало пред околу 445 милиони години. Нијагара е долга 59 километри, а името значи – водена грмотевица.Тие не се многу високи, но се доста широки. Највисоката точка е 57 метри, а широчината достигнува дури 800 метри. На Нијагара денес е многу развиен туризмот, но таа е првенствено огромен извор на хидроенергија што ја користат САД и Канада.